Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. marts 2012 – Schönberger mod Parlamentet

(Sag F-65/11) 1

Processprog: tysk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 252 af 27.8.2011, s. 57.