Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 20 martie 2012 – Schönberger/Parlamentul

(Cauza F-65/11)1

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1    JO C 252 du 27.8.11, p. 57