Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

20 päivänä kesäkuuta 2012

Asia F‑64/11

Monica Westeren

vastaan

Euroopan komissio

Sovintoratkaisu – Työjärjestyksen 69 artiklan 1 kohta – Asianosaisten virkamiestuomioistuimen aloitteesta tekemä sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Monica Westeren vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 4.3.2011 tehdyn komission päätöksen, jolla komissio hylkäsi kantajan 12.11.2010 tekemän valituksen, joka koski 5.10.2010 tehtyä komission päätöstä, ja määräämään korvausta kyseisestä päätöksestä hänelle väitetysti aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisu:      Asia F-64/11, Westeren vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sopimuksen mukaisesti

Tiivistelmä

Henkilöstön nostama kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)