Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE MÁSODIK TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2012. június 20.

F‑64/11. sz. ügy

Monica Westeren

kontra

Európai Bizottság

„A jogvita egyezség útján történő rendezése – Az eljárási szabályzat 69. cikkének 1. §‑a – A felek között Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére létrejött egyezség – Törlés”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Westeren kéri a Bizottság 2011. március 4‑i határozatának megsemmisítését, amelyben a Bizottság elutasította a felperes által a Bizottság 2010. október 5‑i határozatával szemben 2010. november 12‑én benyújtott panaszt, valamint kéri az állítása szerint az említett határozat elfogadása miatt őt ért károk megtérítését.

Határozat:      A második tanács elnöke elrendeli az F‑64/11. sz., Westeren kontra Bizottság ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. A felek a közöttük létrejött egyezség szerint viselik a költségeket.

Összefoglaló

A tisztviselők keresetei – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. cikk)