Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


28 mai 2013


Cauza F‑67/11


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Anularea unei decizii a Comisiei – Executarea hotărârii Tribunalului – Prejudiciu rezultând din neexecutare – Condiții – Acțiune vădit nefondată”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Marcuccio solicită, în esență, pe de o parte, anularea deciziei din 24 iunie 2011 prin care Comisia Europeană a respins cererea sa din 28 februarie 2011 având ca obiect, printre altele, adoptarea măsurilor de executare a punctului 2 al dispozitivului Hotărârii Tribunalului din 9 iunie 2010, Marcuccio/Comisia (F‑56/09, denumită în continuare „Hotărârea din 9 iunie 2010”), și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la plata unei despăgubiri pentru repararea prejudiciului pe care reclamantul consideră că l‑a suferit

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisie, inclusiv cele aferente procedurii măsurilor provizorii în cauza F‑67/11 R, Marcuccio/Comisia.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune introdusă de funcționari – Hotărâre de anulare – Efecte – Obligația de a adopta măsuri de executare – Respectarea dreptului Uniunii – Repararea unui prejudiciu al reclamantului în legătură cu actul anulat – Dificultăți particulare – Acordare a unei compensații echitabile pentru dezavantajul suferit de reclamant

(art. 266 TFUE)

Instituția vizată are sarcina de a lua măsurile pe care le presupune executarea unei hotărâri de anulare, exercitând, sub controlul instanței Uniunii, puterea de apreciere de care dispune în acest scop, cu respectarea atât a dispozitivului și a motivelor hotărârii pe care trebuie să o execute, cât și a prevederilor dreptului Uniunii.

Atunci când executarea unei hotărâri de anulare prezintă dificultăți particulare, instituția vizată își poate îndeplini obligația care decurge din articolul 266 TFUE adoptând, cu respectarea principiului legalității, orice decizie care ar fi de natură să compenseze în mod echitabil dezavantajul care a rezultat pentru persoana interesată din decizia anulată.

(a se vedea punctele 38 și 44)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 6 octombrie 2004, Vicente‑Nuñez/Comisia, T‑294/02, punctul 46

Tribunalul Funcției Publice: 7 iunie 2011, Larue și Seigneur/BCE, F‑84/09, punctul 64