Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 28. maja 2013

Zadeva F‑67/11

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Razglasitev ničnosti sklepa Komisije – Izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence – Škoda zaradi neizvršitve – Pogoji – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo Euratom uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga, prvič, razglasitev ničnosti sklepa Evropske komisije z dne 24. junija 2011, s katerim je ta zavrnila njegovo zahtevo z dne 28. februarja 2011, ki se je nanašala zlasti na sprejetje ukrepov za izvršitev točke 2 izreka sodbe Sodišča za uslužbence z dne 9. junija 2010 v zadevi Marcuccio proti Komisiji (F‑56/09, v nadaljevanju: sodba z dne 9. junija 2010), in drugič, naložitev Komisiji, naj mu plača nadomestilo za škodo, ki naj bi jo utrpel.

Odločitev:      Tožba se zavrže, ker je očitno brez pravne podlage. L. Marcuccio nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Komisija, tudi tiste v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe v zadevi Marcuccio/Komisija, F‑67/11 R.

Povzetek

Uradniki – Tožbe uradnikov – Sodba o razglasitvi ničnosti – Učinki – Obveznost sprejetja izvedbenih ukrepov – Spoštovanje prava Unije – Povrnitev škode, ki je tožeči stranki nastala v povezavi z aktom, ki je bil razglašen za ničnega – Posebne težave – Dodelitev pravičnega nadomestila za neugoden položaj, ki je nastal tožeči stranki

(člen 266 PDEU)

Zadevna institucija mora sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe o razglasitvi ničnosti, pri čemer pod nadzorom sodišča Unije izvaja diskrecijsko pravico, ki jo ima v ta namen, ob upoštevanju tako izreka in obrazložitve sodbe, ki jo mora izvršiti, kot tudi določb prava Unije.

Kadar izvršitev sodbe o razglasitvi ničnosti pomeni posebno težavo, zadevna institucija lahko izpolni svoje obveznosti, ki izhajajo iz člena 266 PDEU, tako, da ob upoštevanju načela zakonitosti sprejme odločitev, s katero je mogoče pravično nadomestiti neugoden položaj, ki je za zadevno osebo nastal s sklepom, ki je bil razglašen za ničen.

(Glej točki 38 in 44.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 6. oktober 2004, Vicente-Nuñez proti Komisiji, T‑294/02, točka 46;

Sodišče za uslužbence: 7. junij 2011, Larue in Seigneur proti ECB, F‑84/09, točka 64.