Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 12. juli 2012 – Conticchio mod Kommissionen

(Sag F-22/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – beregning af pensionsrettigheder – indplacering på løntrin – ulovlighedsindsigelse – formaliteten)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Rosella Conticchio (Rom, Italien) (ved advokaterne R. Giuffrida og A. Tortora)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om tilkendelse og fastsættelse af sagsøgerens pensionsrettigheder.

Konklusion

Rosella Conticchios søgsmål afvises, idet det er åbenbart, at det delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 139 af 7.5.2011, s. 31.