Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 12. jūlija rīkojums – Conticchio/Komisija

(lieta F-22/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Tiesību uz pensiju aprēķināšana – Klasificēšana līmenī – Iebilde par prettiesiskumu – Pieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rosella Conticchio (Roma, Itālija) (pārstāvji – R. Giuffrida un A. Tortora, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un D. Martin, un A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasītājas prasība atcelt lēmumu, ar kuru viņai piešķirtas tiesības saņemt pensiju un noteikts šīs pensijas apmērs

Rezolutīvā daļa:

Conticchio prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1     OV C 139, 07.05.2011, 31. lpp.