Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 8. února 2012 – AY v. Rada

(Věc F-23/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení za rok 2010 – Zvážení srovnatelných zásluh – Nezohlednění dalšího odborného vzdělávání a certifikace – Nesprávné právní posouzení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AY (Bousval, Belgie) (zástupci: původně É. Boigelot a S. Woog, advokáti, poté É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady o nezařazení žalobce na seznam úředníků povýšených do platové třídy AST 9 v rámci povyšovacího řízení za rok 2010, jakož i na náhradu způsobené nehmotné újmy.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterým Rada Evropské unie odmítla povýšit AY do platové třídy AST 9 v rámci povyšovacího řízení za rok 2010, se zrušuje.

O návrhových žádáních, která AY uplatnil podpůrně, není důvodné rozhodnout.

Ve zbývající části se návrhová žádání uplatněná v žalobě AY zamítají.

Radě Evropské unie se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 226, 30.7.2011, s. 31.