Language of document :

A Törvényszék T-189/19. sz., Maen Haikal kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2020. december 16-án hozott ítélete ellen Maen Haikal által 2021. február 23-án benyújtott fellebbezés

(C-113/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Fellebbező: Maen Haikal (képviselő: S. Koev advokat)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

a jelen fellebbezést nyilvánítsa teljes egészében elfogadhatónak és megalapozottnak, és a fellebbezés keretében felhozott valamennyi jogalapot nyilvánítsa megalapozottnak;

állapítsa meg, hogy a Törvényszék megtámadott ítélete teljes egészében hatályon kívül helyezhető;

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2019. január 21-i (KKBP) 2019/87 tanácsi végrehajtási határozatot semmisítse meg annyiban, amennyiben e két határozat érinti Maen Haikalt;

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet1 végrehajtásáról szóló, 2019. január 21-i (EU) 2019/85 tanácsi végrehajtási rendeletet2 semmisítse meg annyiban, amennyiben e két rendelet érinti Maen Haikalt;

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2019. május 17-i (KKBP) 2019/806 tanácsi határozatot semmisítse meg annyiban, amennyiben e határozat érinti Maen Haikalt;

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2019. május 17-i (EU) 2019/798 tanácsi végrehajtási rendeletet3 semmisítse meg annyiban, amennyiben a rendelet érinti Maen Haikalt;

kötelezze az Európai Unió Tanácsát a fellebbező jogi képviselettel kapcsolatos összes költségének, valamint valamennyi kiadásának, díjának stb. viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács helyesen alkalmazta a Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberi státusz vélelmét, noha e vélelemnek nincs jogalapja, és az említett vélelem a törvény által kitűzött célhoz képest aránytalan.

Az arányosság elvének megsértése (az EU Alapjogi Chartájának 49. cikke).

A bizonyítási szabályok megsértése, mivel nem állnak rendelkezésre olyan bizonyítékok, amelyek alátámasztanák a vélelem alkalmazását, és a 2015/1836 határozattal módosított 2013/255 határozat 27. cikke (3) bekezdése és 28. cikke (3) bekezdése alkalmazásának kizárását.

Mérlegelési hibák elkövetése, amit a Tanács azon jogi aktusai is megerősítenek, amelyek törölték a fellebbező nevét a szankciós jegyzékekből.

____________

1 HL 2012. L 16., 1. o.; helyesbítés: HL 2018. L 190., 20. o.

2 HL 2019. L 18 I., 4. o.

3 HL 2019. L 132., 1. o.; helyesbítés: HL 2019. L 234., 31. o.