Language of document :

Žalba koju je 25. veljače 2021. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 16. prosinca 2020. u predmetu T-243/18, VW / Komisija

(predmet C-116/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Druge stranke u postupku: VW, Europski Parlament, Vijeće Europske unije

Zahtjevi

ukinuti presudu od 16. prosinca 2020. (sedmo vijeće), VW/Komisija, donesenu u predmetu T-243/18;

odbiti prvostupanjsku tužbu;

naložiti drugim strankama u žalbenom postupku snošenje troškova prvostupanjskog postupka;

naložiti drugim strankama u žalbenom postupku snošenje troškova žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava u vezi s kriterijima za ocjenu zakonitosti zakonodavčevih izbora i povredi obveze obrazlaganja (točke 46. do 49. i točka 58. pobijane presude). Komisija tvrdi:

- Opći sud odstupio je od načela u skladu s kojim ocjena zakonitosti akta Unije u pogledu temeljnih prava ne može počivati na navodima koji se temelje na posljedicama tog akta u konkretnom slučaju;

- nezakonitost odredbe Pravilnika ne može se temeljiti na „nerazumnosti” zakonodavčeva izbora;

- Opći sud nije uzeo u obzir sve elemente koji obilježavaju dvije situacije koje treba usporediti, povređujući tako načela utvrđena u presudi HK/Komisija (C-460/18P).

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju načela nediskriminacije zbog toga što je Opći sud utvrdio da su situacije iz članaka 18. i 20. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike (točke 50. do 61. pobijane presude) usporedive. Komisija smatra da:

- datum sklapanja braka nije jedini kriterij za razlikovanje članaka 18. i 20. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike. Razlikovanje se temelji na nizu elemenata koje je Opći sud odbio uzeti u obzir;

- Opći sud trebao je razmotriti cilj minimalnog trajanja braka u dvama odredbama o kojima je riječ čime bi došle do izražaja njihove razlike;

- nije utvrđena diskriminacija na temelju dobi.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju članka 52. prvog stavka Povelje o temeljnim pravima i više povreda obveze obrazlaganja (točke 65. do 80. i 81. do 88. pobijane presude):

prvi dio trećeg žalbenog razloga temelji se na propustu suda da odluči o mirovini za nadživjele osobe iz članaka 18. i 20. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike;

drugi dio trećeg žalbenog razloga temelji se na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju cilja kojim se nastoje spriječiti prijevare i povredi obveze obrazlaganja (točke 65. do 80. pobijane presude);

treći dio trećeg žalbenog razloga temelji se na povredi koja se tiče prava u tumačenju cilja kojim se nastoji zaštititi financijska ravnoteža mirovinskog sustava Unije (točke 81. do 88. pobijane presude).

____________