Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea hovrätt (Ruotsi) on esittänyt 18.10.2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman ja Pia Gadd v. Retriever Sverige AB

(Asia C-466/12)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea hovrätt

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman ja Pia Gadd

Vastapuoli: Retriever Sverige AB

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos joku muu kuin tekijänoikeuden haltija saattaa verkkosivullaan yleisön saataviin teokseen johtavan napsautettavan linkin, onko tällöin kyse tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yleisölle välittämisestä?

Vaikuttaako ensimmäisen kysymyksen mukaiseen arvioon se, onko teos, johon linkki viittaa, internetissä sellaisella verkkosivulla, jolle kuka tahansa voi rajoituksetta päästä, vai onko pääsyä sivulle rajoitettu jollakin tavalla?

Onko ensimmäisen kysymyksen mukaista arviointia tehtäessä erotettava jollakin tavalla toisistaan sellaiset tapaukset, joissa teos sen jälkeen, kun käyttäjä on napsauttanut linkkiä, esitetään muulla verkkosivulla, ja sellaiset tapaukset, joissa teos käyttäjän tekemän napsauttamisen jälkeen esitetään tavalla, josta syntyy vaikutelma, että se tapahtuu samalla verkkosivulla?

Voiko jäsenvaltio säätää tekijän yksinoikeuden kattavammasta suojasta sallimalla sen, että yleisön saataviin saattamisen käsitteen kattaa useampia toimenpiteitä kuin ne, joista säädetään tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohdassa?

____________

1 - EYVL L 167, s. 10.