Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 februarie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Svea hovrätt - Suedia) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB

(Cauza C-466/12)1

[Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29/CE – Societatea informațională – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe – Articolul 3 alineatul (1) – Comunicare publică – Noţiune – Linkuri internet («linkuri care pot fi accesate») care conferă acces la opere protejate]

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Svea hovrätt

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Pârâtă: Retriever Sverige AB

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Svea Hovrätt - Interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/ vol.01, p. 230) – Site internet de căutare și de monitorizare care oferă abonaților, contra cost, un serviciu de acces la opere protejate – Punerea la dispoziție de către o altă persoană decât autorul operei sau persoanele îndreptățite a unui link care pagina sa de web care conferă acces la operă

Dispozitivul

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că nu constituie un act de comunicare publică, în sensul acestei dispoziții, furnizarea pe un site internet de linkuri care pot fi accesate către opere disponibile în mod liber pe un alt site internet.

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29 trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să poată conferi o protecție mai amplă titularilor de drepturi de autor prevăzând că noțiunea de comunicare publică include mai multe operațiuni decât cele vizate la această dispoziție.

____________

1     JO C 379, 8.12.2012.