Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 26. června 2019 – W.Ż.

(Věc C-487/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: W.Ż.

za účasti: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Předběžná otázka

Musí být článek 2, čl. 6 odst. 1 a 3 a čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec [SEU] ve spojení s článkem 47 [Listiny základních práv Evropské unie] a s článkem 267 [SFEU] vykládán v tom smyslu, že nestranným a nezávislým soudem, předem zřízeným na základě zákona, ve smyslu práva Evropské unie, není soud, v němž jako samosoudce zasedá osoba jmenovaná do výkonu funkce soudce za zjevného porušení právních norem členského státu, které se týkají jmenování soudců, spočívajícího konkrétně ve jmenování této osoby do funkce soudce přesto, že byla dříve podána stížnost k příslušnému vnitrostátnímu soudu – Naczelnemu Sądu Administracyjnemu (Nejvyšší správní soud) proti usnesení Krajowej Rady Sądownictwa (Státní soudní rada), které obsahovalo návrh na její jmenování do funkce soudce, dále přesto, že byla odložena vykonatelnost tohoto usnesení v souladu s vnitrostátním právem a že řízení před příslušným vnitrostátním soudem – Naczelnym Sądem Administracyjnym (Nejvyšší správní soud) nebylo ukončeno před předáním jmenovací listiny?

____________