Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 26. juunil 2019 – W.Ż.

(kohtuasi C-487/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: W.Ż.

Menetluses osalesid: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Eelotsuse küsimus

Kas [ELL] artiklit 2, artikli 6 lõikeid 1 ja 3 ning artikli 19 lõike 1 teist lõiku koostoimes [harta] artikliga 47 ja [ELTL] artikliga 267 tuleb tõlgendada nii, et kas kohut, mille üheliikmelisse koosseisu kuulub isik, kes on kohtunikuametisse nimetatud ilmses vastuolus riigisiseste õigusnormidega, mis reguleerivad kohtunike ametisse nimetamist, eeskätt kui selline isik nimetati kohtunikuametisse vaatamata sellele, et pädevale riigisisesele kohtule (Naczelny Sąd Administracyjny (Poola kõrgeim halduskohus)) oli eelnevalt esitatud apellatsioonkaebus Krajowa Rada Sądownictwa (Poola riiklik kohtute nõukoda) otsuse peale, milles tehti ettepanek see isik kohtunikuametisse nimetada, samuti vaatamata selle otsuse täitmise peatamisele kooskõlas riigisisese õigusega ning vaatamata asjaolule, et pädevas riigisiseses kohtus (Naczelny Sąd Administracyjny (Poola kõrgeim halduskohus)) ei olnud ametissenimetamise akti kättetoimetamise ajal menetlus lõpetatud, võib liidu õiguse tähenduses lugeda sõltumatuks, erapooletuks ja seaduse alusel moodustatuks?

____________