Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Sigmaringen (il-Ġermanja) fit-13 taʼ Mejju 2013 - Sevda Aykul vs Land Baden-Württemberg

(Kawża C-260/13)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Sevda Aykul

Konvenut: Land Baden-Württemberg

Domandi preliminari

L-obbligu tar-rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-sewqan maħruġa minn Stati Membri, li huwa stabbilit fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2006/126/KE , jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja li tipprovdi li d-dritt għall-użu tal-liċenzja tas-sewqan barranija fil-Ġermanja għandu jiġi rrevokat ex post facto mill-awtoritajiet amministrattivi jekk id-detentur tal-liċenzja tas-sewqan barranija jsuq vettura fil-Ġermanja abbażi ta' din il-liċenzja taħt l-effett ta' drogi illegali u sussegwentement jitqies li ma huwiex kapaċi li jsuq skont id-dispożizzjonijiet Ġermaniżi rilevanti?

Jekk ir-risposta għall-ewwel domanda tkun fl-affermattiv, dan ikun ukoll il-każ meta l-Istat emettenti jkollu għarfien tal-fatt li l-persuna inkwistjoni tkun qiegħda ssuq taħt l-effett tad-drogi iżda ma jieħu ebda azzjoni u għalhekk jissokta r-riskju assoċjat mad-detentur tal-liċenzja tas-sewqan barranija?

Jekk ir-risposta għall-ewwel domanda tkun fin-negattiv, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja tista' tissuġġetta l-istabbiliment mill-ġdid tad-dritt għall-użu ta' liċenzja tas-sewqan barranija fil-Ġermanja għall-kundizzjonijiet nazzjonali li jirregolaw tali stabbiliment mill-ġdid?

a)    Ir-riżerva fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipju tat-territorjalità tal-liġijiet kriminali u tal-pulizija stabbilit fl-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2006/126/EC tiġġustifika azzjoni skont il-leġiżlazzjoni dwar il-liċenzji tas-sewqan minn Stat Membru għajr l-Istat emettenti? Pereżempju, din ir-riżerva tawtorizza revoka ex post facto tad-dritt għall-użu ta' liċenzja tas-sewqan barranija fil-Ġermanja permezz ta' miżura kawtelatorja tad-dritt kriminali?

b)    Jekk ir-risposta għad-domanda 4(a) tkun fl-affermattiv, huwa l-Istat Membru li jkun impona l-miżura kawtelatorja jew l-Istat emettenti li, b'kunsiderazzjoni għall-obbligu ta' rikonoxximent, għandu ġurisdizzjoni li jistabbilixxi mill-ġdid id-dritt għall-użu ta' liċenzja tas-sewqan barranija fil-Ġermanja?

____________

1 - Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-20 ta' Diċembru 2006, dwar il-Liċenzji tas-Sewqan (ĠU L 403, p. 18)