Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichts Sigmaringen (Nemčija) 13. maja 2013 - Sevda Aykul proti Land Baden-Württemberg

(Zadeva C-260/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichts Sigmaringen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sevda Aykul

Tožena stranka: Land Baden-Württemberg

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je nacionalna ureditev Zvezne republike Nemčije, v skladu s katero se mora pravica do uporabe tujega vozniškega dovoljenja v Nemčiji v upravnem postopku naknadno odvzeti, če imetnik tujega vozniškega dovoljenja v Nemčiji s tem dovoljenjem motorno vozilo vozi pod vplivom nedovoljenih drog, zaradi česar po nemških predpisih ni več sposoben za vožnjo, v nasprotju z dolžnostjo vzajemnega priznavanja vozniških dovoljenj, ki jih izdajajo države članice, iz člena 2(1) Direktive 2006/126/ES?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali to velja, tudi če država izdajateljica kljub seznanjenosti z vožnjo pod vplivom drog ne ukrepa, zaradi česar nevarnost, ki jo povzroča imetnik tujega vozniškega dovoljenja, še vedno obstaja?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali lahko Zvezna republika Nemčija ponovno dodelitev pravice do uporabe tujega vozniškega dovoljenja v Nemčiji pogojuje z izpolnitvijo nacionalnih pogojev za ponovno pridobitev tega dovoljenja?

4.    (a)    Ali upoštevanje načela teritorialnosti kazenske in policijske zakonodaje iz člena 11(2) Uredbe 2006/126/ES pomeni, da lahko namesto države izdajateljice na podlagi prava o vozniških dovoljenjih ukrepa druga država članica? Ali je zaradi upoštevanja tega načela mogoče z varnostnim ukrepom, ki je določen v kazenskem pravu, naknadno odvzeti pravico do uporabe tujega vozniškega dovoljenja v Nemčiji?

(b)    Če je odgovor na točko (a) četrtega vprašanja pritrdilen, ali je ob upoštevanju dolžnosti vzajemnega priznavanja za ponovno dodelitev pravice do uporabe tujega vozniškega dovoljenja v Nemčiji pristojna država članica, ki je izrekla varnostni ukrep, ali država izdajateljica?

____________

1 - Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L 403, str. 18).