Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 aprilie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Sigmaringen - Germania) - Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

(Cauza C-260/13)1

(Trimitere preliminară – Directiva 2006/126/CE – Recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere – Refuzul unui stat membru de a recunoaște unei persoane care a condus sub influența unor produse stupefiante validitatea unui permis de conducere eliberat de un alt stat membru)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Sevda Aykul

Pârât: Land Baden-Württemberg

Dispozitivul

Articolul 2 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere trebuie interpretate în sensul că nu se opun posibilității ca un stat membru, pe teritoriul căruia titularul unui permis de conducere emis de un alt stat membru locuiește temporar, să refuze recunoașterea valabilității acestui permis de conducere din cauza unui comportament ilicit al titularului său survenit pe acest teritoriu ulterior emiterii permisului de conducere respectiv și care, în conformitate cu legea națională a primului stat membru, este de natură să determine inaptitudinea de a conduce autovehicule.Statul membru care refuză să recunoască valabilitatea unui permis de conducere, într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, este competent să stabilească condițiile pe care titularul unui permis de conducere trebuie să le îndeplinească pentru a redobândi dreptul de a conduce pe teritoriul său. Revine instanței de trimitere sarcina de a examina dacă, prin aplicarea propriilor norme, statul membru în cauză nu se opune, în realitate, la nesfârșit recunoașterii permisului de conducere emis de un alt stat membru. În această perspectivă, instanței de trimitere îi revine obligația să verifice dacă, în conformitate cu principiul proporționalității, condițiile prevăzute de legislația primului stat membru nu depășesc limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru atingerea obiectivului urmărit de Directiva 2006/126, care constă în îmbunătățirea siguranței rutiere.