Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-437/16. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben 2020. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2020. november 20-án benyújtott fellebbezés

(C-623/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Olasz Köztársaság, Spanyol Királyság

A fellebbező kérelmei

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

amennyiben a Bíróság úgy határozna, hogy az ügy állása lehetővé teszi, utasítsa el a keresetet mint megalapozatlant;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a jelen eljárás és az elsőfokú eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztásául a Bizottság három jogalapra hivatkozik. Az első jogalap a személyzeti szabályzat 1d. cikke (6) bekezdésének értelmezése, valamint az indokolási kötelezettség értelmezése során vétett téves jogalkalmazásra, továbbá a Törvényszék ítéleteinek indokolására vonatkozó kötelezettség megsértésére vonatkozik. E jogalap három részre tagolódik.

Az első rész téves jogalkalmazáson és az indokolási kötelezettség megsértésén alapul a jelöltek azonnali alkalmazhatósága tekintetében, és a megtámadott határozat 137. pontjára vonatkozik.

A második rész a Bizottságot illető aránytalan bizonyítási teher meghatározásán és az indokolási kötelezettség megsértésén alapul; ez a rész a megtámadott ítélet 113. pontjának utolsó mondatára, 138. és 144. pontjára, 147. pontjának utolsó mondatára, 157–161., 193. pontjára és 197. pontjára vonatkozik.

A harmadik rész kötelező erejű jogi aktusnak a Bizottság által az eljárás keretében benyújtott belső jogi normák közötti keresése során vétett téves jogalkalmazáson alapul, és a megtámadott ítélet 132–135. pontjára vonatkozik.

A második jogalap a Törvényszék által a bizonyítékok értékelése során vétett elferdítéseken, valamint téves jogalkalmazáson alapul.

Az első elferdítés a Bizottság elnöke közleményének és annak a testület részéről történő jóváhagyásának értékelését érinti, ezt a megtámadott ítélet 112–117. pontja és 138. pontja tartalmazza.

A második elferdítés a Bizottság belső eljárási szabályzatának és alkalmazása részletes szabályainak értékelését érinti; ezt a megtámadott ítélet 119–120. pontja tartalmazza.

A harmadik elferdítés az Eljárási kézikönyvben foglalt, nyelvi követelményekre vonatkozó szakasznak az elfogadásra irányuló eljárás függvényében történő értékelését illeti, és a megtámadott ítélet 145–149. pontjára vonatkozik.

A negyedik elferdítés a fenti i)-iii) pontban hivatkozott dokumentumok átfogó értékelésének elmulasztását érinti, és a megtámadott ítélet 132–137. és 139. pontjára vonatkozik.

Az ötödik elferdítés a SEC(2006)1489 final közlemény értékelését érinti, és a megtámadott ítélet 140–143. pontjára vonatkozik.

A hatodik elferdítés a Bizottság személyi állományának audit feladatokat végző tagjai által használt nyelvekre vonatkozó tényezők értékelését érinti; az ítélet ugyanezen pontjaival kapcsolatban a Bizottság téves jogalkalmazásra is hivatkozik; mindkét hiba a megtámadott ítélet 152–163. pontjára vonatkozik.

A hetedik elferdítés a Számvevőszéknek a nyelvi kérdésekkel és a személyi állomány tagjai által használt nyelvekkel kapcsolatos belső gyakorlatát érinti; ez a megtámadott ítélet 172–188. pontjára vonatkozik.

A harmadik jogalap a Törvényszéknek a jelöltekkel való kommunikáció nyelvére vonatkozó értékelésének jogellenességén alapul; ez a megtámadott ítélet 219–224. pontjára vonatkozik.

____________