Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 25. novembril 2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. versus TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(kohtuasi C-633/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas ettevõtja, kes sõlmib kindlustusvõtjana oma klientide nimel kindlustusettevõtjaga grupikindlustuse, mis hõlmab tervisekindlustust välisriigis ning katab kodumaale tagasitoimetamise kulud, kes pakub tarbijatele niisugust liikmelisust seltsis, mis annab õiguse kasutada välisriigis haigestumise või välisriigis toimunud õnnetusjuhtumi korral kindlustusteenuseid välisriigis, ja kes saab liitunud isikutelt omandatud kindlustuskaitse eest tasu, on kindlustusvahendaja direktiivi 2002/92/EÜ1 artikli 2 punktide 3 ja 5 ning direktiivi (EL) 2016/972 artikli 2 lõike 1 punktide 1, 3 ja 8 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta (EÜT 2003, L 9, lk 3; ELT eriväljaanne 06/04, lk 330).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (uuesti sõnastatud) (ELT 2016, L 26, lk 19).