Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spania) la 19 noiembrie 2020 – KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Cauza C-625/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamantă: KM

Pârât: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Întrebările preliminare

Norma spaniolă privind compatibilitatea prestațiilor, conținută de articolul 163 alineatul 1 din LGSS și interpretată de jurisprudență, care nu permite compatibilitatea a două prestații pentru incapacitate permanentă totală recunoscute în cadrul aceluiași regim, însă admite compatibilitatea acestora în cazul în care sunt recunoscute în cadrul unor regimuri de securitate socială diferite, cu toate că, în toate cazurile, au fost dobândite în temeiul unor cotizații diferite, având în vedere distribuția în funcție de sex în cadrul diferitor regimuri de securitate socială spaniolă, este contrară reglementării europene conținute de articolul 4 din Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale1 și la articolul 5 din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă2 (reformă), întrucât dă naștere unei discriminări indirecte pe motive de sex sau de gen?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, legislația spaniolă ar putea fi contrară reglementării europene menționate anterior, în cazul în care cele două prestații ar avea la bază leziuni diferite?

____________

1 JO 1979, L 006, p. 24, Ediție specială 5/vol.1, p.192.

2 JO 2006, L 204, p. 23, Ediție specială 5/vol. 8, p.262.