Language of document :

2020 m. lapkričio 17 d. First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-607/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: GE Aircraft Engine Services Ltd

Kita apeliacinio proceso šalis: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciniai klausimai

Ar trečiųjų šalių mažmenininkų kuponų išdavimas darbuotojams, kai juos išduoda apmokestinamasis asmuo, pagal pažangiausių darbuotojų pripažinimo programą yra paslaugos teikimas „savo arba jo darbuotojų privatiems poreikiams tenkinti arba, platesne prasme, ne savo verslo tikslais“, kaip tai suprantama pagal pagrindinės PVM direktyvos1 26 straipsnio 1 dalies b punktą?

Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu, kad apmokestinamasis asmuo turi verslo tikslų išduoti kuponus darbuotojams?

Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu, kad darbuotojams išduoti kuponai yra skirti jų asmeniniam naudojimui ir gali būti naudojami darbuotojų privatiems poreikiams tenkinti?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).