Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 12. november 2020 – »AKZ - Burgas« EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika - Burgas«

(Sag C-602/20)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven administrativen sad

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: »AKZ-Burgas« EOOD

Kassationsindstævnt: Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika«

Præjudicielle spørgsmål

Er EU-retten til hinder for en national ordning som den i hovedsagen omhandlede, der begrænser lovbestemte renter, der skal betales i forbindelse med tilbagebetalingen af socialforsikringsbidrag, som er opkrævet i strid med EU-retten, til de renter, der påløber fra datoen efter fremsættelse af kravet om tilbagebetaling af hovedbeløbet?

Er EU-retten, navnlig ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet, til hinder for en national ordning som den i hovedsagen omhandlede, der begrænser lovbestemte renter, der skal betales i forbindelse med tilbagebetalingen af obligatoriske bidrag til socialforsikringen, som er opkrævet i strid med EU-retten, til de renter, der påløber fra datoen efter fremsættelse af kravet om tilbagebetaling af disse uretmæssigt betalte/opkrævede bidrag, indtil de er tilbagebetalt?

____________