Language of document :

2021 d. kovo 8 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Byla C-147/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Atsakovai: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2012 m. gegužės 22 d. Reglamentą dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo1 draudžiama, kad valstybė narė, siekdama apsaugoti visuomenės sveikatą ir aplinką, nustatytų tokias komercinę praktiką ir reklamą ribojančias taisykles, kokios numatytos Code de l’environnement (Aplinkos kodeksas) L. 522-18 ir L. 522-5-3 straipsniuose? Kokiomis sąlygomis valstybė narė, prireikus, gali imtis tokių priemonių?

____________

1     2012 m. gegužės 22 d. Europos Sąjungos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012, p. 1).