Language of document :

A Corte dei Conti (Olaszország) által 2021. június 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ferrovienord SpA kontra Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

(C-363/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte dei Conti

Az alapeljárás felei

Felperes: Ferrovienord SpA

Alperes: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Az eljárásban részt vevő más felek: Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a [számlák európai rendszere (ESA)] 2010 közvetlen alkalmazhatóságának szabályával, valamint az 549/2013/EU rendelet1 és a [2011/85/EU] irányelv2 hatékony érvényesülésének elvével az olyan nemzeti szabályozás, amely az ESA 2010 helyes alkalmazására vonatkozóan hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság hatáskörét kizárólag a közkiadások korlátozására vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazásában korlátozza, ezáltal megfosztja az [uniós jogi] szabályozást hatékony érvényesülésétől, vagyis a költségvetési egyenleg átláthatóságának és megbízhatóságának vizsgálatától, amelynek révén megállapítható lenne, hogy Olaszország felzárkózott-e [a középtávú költségvetési célkitűzéshez]?

Ellentétes-e – a költségvetési hatóságok és a felügyeleti szervek szervezeti szétválasztása szempontjából – az ESA 2010 közvetlen alkalmazhatóságának szabályával, valamint az 549/2013/EU rendelet és a [2011/85/EU] irányelv hatékony érvényesülésének elvével az olyan nemzeti szabályozás, amely [az európai számlák 2010. évi rendszerének] helyes alkalmazását illetően hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság határozatának joghatásait kizárólag a közkiadások korlátozására vonatkozó nemzeti jogi szabályozás alkalmazásában korlátozza, ezáltal kizárja az ([uniós jog] értelmében vett) olasz államháztartás számlái szubjektív meghatározásának bárminemű független felülvizsgálatát, amelynek révén megállapítható lenne, hogy Olaszország felzárkózott-e a középtávú költségvetési célkitűzéshez?

Ellentétes-e a jogállamiság elvével, különösen a hatékony bírói jogvédelemnek és a jogorvoslatok egyenértékűségének elvével az olyan nemzeti szabályozás, amely:

az S.13. szektor meghatározása szempontjából megakadályozza az ESA 2010 (Istituto Nazionale di Statistica [országos statisztikai intézet, Olaszország; a továbbiakban: ISTAT]) általi alkalmazása helyességének, így a költségvetési egyenleg helyességének, átláthatóságának és megbízhatóságának bárminemű olyan bírósági felülvizsgálatát, amelynek révén megállapítható lenne, hogy Olaszország felzárkózott-e a középtávú költségvetési célkitűzéshez (a jogorvoslatok tényleges érvényesülése elvének megsértése);

arra az esetre, ha a szabályozás alperes szervek által javasolt értelmezését – akár autentikus jogszabály-értelmezés révén is – helyesnek kell tekinteni, a felperest a bírósági jogorvoslat igénybevétele kétszeres terhének és ebből következően valamely [uniós] jogállás fennállását illetően egymásnak ellentmondó határozatok veszélyének teszi ki, amivel de facto lehetetlenné teszi, hogy a felperes hatékony jogvédelemben részesüljön a szóban forgó jogból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megfelelő időn (azaz a pénzügyi éven) belül, és megszünteti a jogbiztonságot a kormányzati jogállás fennállását illetően;

ismételten csak arra az esetre, ha a szabályozás alperes hatóságok által javasolt értelmezését – akár autentikus jogszabály-értelmezés révén is – helyesnek kell tekinteni, akként rendelkezik, hogy a költségvetés meghatározásának helyességét olyan bíróság bírálja el, amely eltér attól a bíróságtól, amelynek javára az olasz Costituzione (alkotmány) fenntartja a költségvetési jogra vonatkozó hatáskört?

____________

1 Az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 174., 1. o.).

2 A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelv (HL 2011. L 306., 41. o.).