Language of document :

2007. augusztus 25-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-86/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperesnek a felperes 2006. július 10-i, a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott, az alperes alkalmazottai által a felperesnek a Bizottság angolai külképviseletén történő foglalkoztatása során elkövetett jogellenes cselekményei és magatartása - különösen a felperes lelki zaklatása - miatt a felperest ért kárnak (a továbbiakban: vitás kár) az eredeti állapot helyreállításával vagy pénzegyenértékének megfizetésével történő megtérítése iránti kérelmét elutasító határozatát (a továbbiakban: vitás határozat);

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a 2006. október 9-i PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277. sz. határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a 2007. április 23-i ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725. sz. határozatot, amellyel az alperes elutasította a felperesnek a vitás határozattal és a 2006. október 9-i határozattal szembeni, 2006. december 27-én kelt panaszát;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben indokolt, semmisítse meg a 2005. szeptember 27-i ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005. sz. határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy azok az események, amelyre a 2006. július 10-i felperesi kérelem vonatkozik, ténylegesen megtörténtek, és ennek megfelelően, szükség szerint és - akár mellékesen is - állapítsa meg ezek jogellenességét, vagy másodlagosan kötelezze az alperest vizsgálat haladéktalan lefolytatására;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy haladéktalanul és írásban közölje a felperessel az említett vizsgálat eredményét, tegye azt megfelelő módon közzé, valamint biztosítson ahhoz nyilvános hozzáférést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy bármiféle további késedelem nélkül semmisítse meg a 2001. augusztus 14-i keltezésű, "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola" című feljegyzés eredeti és összes másolati példányát, ennek az iratmegsemmisítésnek a megtörténtéről pedig értesítse írásban az felperest;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek - a felperest a keresetindításig ért kár megtérítése címén - 1 520 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesnek 1 000 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget e kereset megindítását követő naptól mindaddig, amíg - miután e kereseti kérelmeknek a Közszolgálati Törvényszék teljes egészükben helyt ad - az összes vonatkozó határozatnak a Bizottság kivétel nélkül eleget nem tesz, és amely összeget a felperes minden hónap első napján kér megfizetni az előző hónapban esedékessé vált követeléseivel kapcsolatban, a szóban forgó kárnak a keresetindítást követő naptól a végrehajtásig terjedő időtartam alatt keletkező része megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Érvelésének alátámasztására a felperes a következő három jogalapot jelöli meg: 1) az indokolás teljes hiánya, többek között azért, mert a felperes szerint az alperes által adott indokolás értelmetlen, ellentmondó, ésszerűtlen, zavaros és csupán ürügyként szolgált; 2) nyilvánvalóan súlyos jogszabálysértés; 3) a gondoskodási és a gondos ügyintézési kötelezettség megsértése.

____________