Language of document :

Acţiune introdusă la 29 august 2007 - Dominguez González/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-88/07)

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamant: Juan Luís Domínguez González (Girona, Spania) (reprezentant: R. Nicolazzi Angelats, abogado)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Obligarea pârâtei la plata către reclamantă, cu titlu de despăgubire pentru daunele și prejudiciile produse, a sumei de 20 310,68 euro, care nu cuprinde prejudiciile materiale și personale, și nici cheltuielile de judecată;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Prezenta cerere are ca obiect repararea prejudiciilor care, potrivit reclamantului, i-au fost produse prin decizia Comisiei din 20 iulie 1999 de reziliere a contractului acestuia cu Oficiul pentru Ajutor Umanitar al Comunităţii Europene (ECHO) pe care reclamantul l-a semnat la 1 iulie 1999, după ce a fost supus examenului medical prevăzut în acest contract.

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul arată în esenţă că:

rezilierea contractului s-a întemeiat pe o examinare a problemelor sale medicale realizată fără utilizarea unor probe actualizate și, prin urmare, fără a se ţine seama de starea sa reală de sănătate;

nu a primit niciun răspuns la scrisorile succesive adresate responsabililor ECHO în scopul corectării erorii menţionate;

Comisia a încălcat dispoziţiile din contract care prevedeau că acesta putea intra în vigoare numai dacă starea de sănătate a angajatului era evaluată pozitiv;

a fost încălcat dreptul său la apărare.

____________