Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 4 noiembrie 2008

Marcuccio/Comisia

(Cauza F-87/07)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Acţiune în despăgubiri - Conduită pretins ilicită a serviciului medical al Comisiei - Inadmisibilitate - Nerespectarea unui termen rezonabil pentru introducerea unei cereri de despăgubire)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Curall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistaţi de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului de acordare a unei indemnizaţii pentru prejudiciul pe care pretinde că l-a suferit ca urmare a conduitei ilicite pe care serviciul medical al Comisiei ar fi avut-o la examinarea a trei certificate medicale depuse de reclamant în vara anului 2001.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Obligă pe domnul Marcuccio la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 247, 20.10.2007, p. 45.