Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 12. novembri 2008. aasta määrus - Domínguez González versus komisjon

(Kohtuasi F-88/07)1

(Avalik teenistus - Tehniline abi - Pädevuse puudumise vastuväide - Vastuvõetamatuse vastuväide - Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Juan Luís Domínguez González (Gérone, Hispaania) (esindajad: advokaat R. Nicolazzi Angelats, hiljem advokaadid R. Nicolazzi ja Angelats ja M.-C. Oller Gil)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Nõue hüvitada kahju, mis hagejale väidetavalt tekitati Euroopa Ühenduse Humanitaarametiga sõlmitud töölepingu lõpetamisega pärast töölevõtmisel läbiviidavat tervisekontrolli.

Määruse resolutiivosa

1.    Avaliku Teenistuse Kohus ei ole pädev hagi läbi vaatama.

2.    Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 37, 9.2.2008, lk 34.