Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2008 m. lapkričio 12 d.

Byla F‑88/07

Juan Luís Domínguez González

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Techninis padėjėjas – Jurisdikcijos trūkumu grindžiamas prieštaravimas – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – Tarnautojų teismo jurisdikcijos nebuvimas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo J. L. Domínguez González prašo jam iš Komisijos priteisti 20 310,68 eurų žalos, patirtos dėl jo darbo sutarties nutraukimo po sveikatos patikrinimo prieš įdarbinant, atlyginimą.

Sprendimas: Tarnautojų teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti šio ieškinio. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Teisė pareikšti ieškinį – Asmenys, reikalaujantys pripažinti pareigūno ar vietiniam personalui nepriskiriamo tarnautojo statusą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Pareigūnų tarnybos nuostatai – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos – Taikymo sritis

(EB 238 straipsnis ir EB 282 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 1, 2, 3 ir 5 straipsniai)

1.      Ne tik pareigūno ar vietiniam personalui nepriskiriamo tarnautojo statusą turintys asmenys, bet ir šio statuso reikalaujantys asmenys gali Bendrijos teisme pareikšti ieškinį dėl jų nenaudai priimto sprendimo, o šis teismas turi bent jau jurisdikciją visų pirma išnagrinėti, ar jis iš tikrųjų turi jurisdikciją spręsti dėl ieškinio priimtinumo ir pagrįstumo.

(žr. 64 ir 65 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1975 m. kovo 11 d. Sprendimo Porrini ir kt., 65/74, Rink. p. 319, 13 punktas; 1979 m. balandžio 5 d. Sprendimo Bellintani ir kt. prieš Komisiją, 116/78, Rink. p. 1585, 6 punktas; 1985 m. birželio 20 d. Sprendimo Klein prieš Komisiją, 123/84, Rink. p. 1907, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. liepos 19 d. Sprendimo Mammarella prieš Komisiją, T‑74/98, Rink. VT p. I‑A‑151 ir II‑797, 16 punktas.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatais ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis nenumatytas išsamus reglamentavimas, kuriuo būtų draudžiama įdarbinti asmenis ne pagal šiuose teisės aktuose įtvirtintą sistemą. Atvirkščiai, pagal EB 282 ir 238 straipsnius Bendrijai suteikta teisė užmegzti sutartinius santykius, kuriems taikoma valstybės narės teisė, apima ir darbo sutarčių ar paslaugų teikimo sutarčių sudarymą. Šiomis aplinkybėmis asmens įdarbinimas pagal sutartį, kurioje daroma aiški nuoroda į nacionalinės teisės aktą, gali būti laikomas neteisėtu tik tuo atveju, jei institucija atsakovė apibrėžė suinteresuotojo asmens įdarbinimo sąlygas atsižvelgdama ne į tarnybos poreikius, bet siekdama išvengti Pareigūnų tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų taikymo, o tai reikštų, kad ji nesilaikė procedūros.

Tačiau norint įsitikinti, kad institucija laikėsi procedūros, neužtenka konstatuoti, jog ji turėjo teisę manyti, kad Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatytų įvairių rūšių sutartys, kurių atžvilgiu Bendrijos teismas turi jurisdikciją, nepritaikytos bendradarbiaujančių asmenų, kuriems ji norėtų pavesti tam tikras užduotis, situacijai, bet dar reikia išsiaiškinti, ar jiems pasiūlytos darbo sąlygos atitinka bet kurioje teisinėje valstybėje egzistuojančius minimalius socialinius reikalavimus.

(žr. 70 ir 87 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Mammarella prieš Komisiją 39 ir 40 punktai ir juose nurodyta teismo praktika.