Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 14.5.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-4/12)1

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Faksilla kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa toimitettu kannekirjelmä – Eri asianajajan omakätinen allekirjoitus kuin postitse toimitetussa alkuperäisessä kannekirjelmässä – Kanteen nostaminen liian myöhään – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Päätöstä ei ole olemassa)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus sellaisen komission implisiittisen päätöksen kumoamisesta, jolla hylätään kantajan pyyntö siitä, että hänelle lähetettäisiin kaikki sellaisten komission internetsivujen salasanat, jotka ovat kaikkien komission virkamiesten käytettävissä, virkamiestuomioistuimen asiassa F-41/06 4.11.2008 antaman sellaisen tuomion jälkeen, jolla kumotaan kyseisen toimielimen päätös, jolla kantaja oli siirretty työkyvyttömyyseläkkeelle.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 28.