Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 14. maija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-4/12) 1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas prasības celšanas termiņā nosūtīts pa faksu – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta uz prasības pieteikuma oriģināla, kas nosūtīts pa pastu – Prasības novēlota iesniegšana – Acīmredzama nepieņemamība – Neesamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums paziņot viņam visus interneta vietņu, kuras ir pieejamas visiem Komisijas ierēdņiem, piekļuves kodus pēc Civildienesta tiesas 2008. gada 4. novembra sprieduma lietā F-41/06, ar kuru ir atcelts šīs iestādes lēmums, ar ko ir noteikta viņa pensionēšanās invaliditātes dēļ

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 65, 3.3.2012., 28. lpp.