Language of document :

Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-3/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Obligarea Comisiei la plata unei sume pentru repararea pretinsului prejudiciu suferit de reclamant din cauza duratei excesive a procedurii de recunoaștere a gravității bolii de care suferea

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei prin care Comisia a respins cererea din 23 noiembrie 2010 cu care reclamantul a sesizat AIPN;

anularea notei HR.D.2/MB/ls/ Ares(2011) 74616 din 24 ianuarie 2011, primită de reclamant la 3 martie 2011 și de persoana sa de încredere după 25 februarie 2011;

anularea, în măsura necesară și în orice formă, a actului prin care Comisia a respins reclamația cu care reclamantul a sesizat AIPN la 20 mai 2011 împotriva deciziei de respingere a cererii din 23 noiembrie 2010, în vederea anulării, precum și admiterea cererii din 23 noiembrie 2010;

în măsura necesară, constatarea faptului că procedura privind cererea din 25 noiembrie 2002 adresată de reclamant Comisiei a durat mai mult de cinci ani;

în măsura necesară, declararea faptului că durata procedurii principale depășise, la data introducerii cererii din 23 noiembrie 2010, durata rezonabilă și era, fie și numai din acest motiv, excesivă și ilicită;

prin urmare, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului material și moral suferit în mod injust de reclamant, până la data cererii din 23 noiembrie 2010, din cauza duratei nerezonabile, excesive și ilicite a procedurii principale, prin acordarea sumei de 10 000,00 de euro sau a oricărei sume mai mici sau mai mari pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, începând din ziua următoare zilei în care a fost primită de Comisie cererea din 23 noiembrie 2010 și până la plata efectivă a sumei de 10 000 de euro, a dobânzilor corespunzătoare acestei sume, cu capitalizare anuală, la rata de 10 % pe an sau la rata pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.