Language of document :

Žaloba podaná 4. januára 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-4/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti žalobcu, aby mu zaslala všetky prístupové kódy k internetovým stránkam Komisie, ktoré sú prístupné všetkým jej úradníkom, podanej v nadväznosti na rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008 vo veci F-41/06, ktorým sa zrušuje rozhodnutie tejto inštitúcie, ktorým bol poslaný do invalidného dôchodku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí návrhov formulovaných žalobcom v žiadosti z 20. októbra 2010 zaslanej menovaciemu orgánu,

zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 24. mája 2011, ktorú žalobca zaslal Komisii proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti z 20. októbra 2010,

vyhlásiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, právnu ničotnosť oznámenia z 28. februára 2011 s referenčným číslom Ares(2011)217354,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.