Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. december 9.

F‑3/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – A személyzeti szabályzat 72. cikke – A felperes részéről felmerült orvosi költségek 100%‑os megtérítését megtagadó bizottsági határozat – Az eljárás időtartama – Kártérítési kereset – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében az általa 2002. november 25‑én az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 72. cikke alapján az Európai Bizottsághoz benyújtott, orvosi költségeinek 100%‑os megtérítése iránti kérelmével kapcsolatos közigazgatási eljárás aránytalan elhúzódása miatt őt ért kár megtérítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja. L. Marcuccio viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.

Összefoglaló

Szerződésen kívüli felelősség – Az indokolási kötelezettség megsértése – Az Unió szerződésen kívüli felelőssége – Hiány

(EUMSZ 340. cikk, második bekezdés)

Az indokolási kötelezettség megsértése nem olyan jellegű, amely alapján az Unió szerződésen kívüli felelőssége megállapítható lenne.

(lásd a 33. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑491/11. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. november 20‑án hozott végzésének 21. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.