Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 13 november 2014 – Hristov mot kommissionen och EMA

(Mål F-2/12)(1 )

(Personalmål – Urvals- och tillsättningsförfarande avseende tjänsten som verkställande direktör för en tillsynsmyndighet – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) – Urvalsförfarande i två faser – Förberedande urval inom kommissionen – Tillsättning genom utnämning av EMA:s styrelse – Skyldighet för EMA:s styrelse att välja en verkställande direktör bland de sökande som kommissionen bestämt ska gå vidare till det slutliga urvalet – Talan om ogiltigförklaring – Sammansättning i kommittén för det förberedande urvalet – Fråga om en ledamot i EMA:s styrelse samtidigt kan utföra ett uppdrag som ledamot i kommittén för det förberedande urvalet – Sökande som är ledamöter i EMA:s styrelse finns med i kommissionens förteckning över sökande som ska gå vidare till det slutliga urvalet – Tillsättning av den sökande som är ledamot i EMA:s styrelse – Skyldighet att förhålla sig opartisk – Åsidosättande – Ogiltigförklaring – Skadeståndstalan – Ideell skada som kan särskiljas från den rättsstridighet som ligger till grund för ogiltigförklaringen – Bevis – Saknas)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Emil Hristov (Sofia, Bulgarien) (ombud: advokaterna M. Ekimdjiev, K. Boncheva och G. Chernicherska)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och D. Stefanov, därefter J. Currall och N. Nikolova)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (ombud: inledningsvis V. Salvatore och T. Jablonski, därefter J. Currall och N. Nikolova)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut avseende upprättandet och godkännandet av förteckningen över sökande som uttagits i det förberedande urvalet, vilken lagts fram för EMA:s styrelse i urvals- och tillsättningsförfarandet avseende tjänsten som verkställande direktör för EMA, och om ogiltigförklaring av tillsättningen av en annan sökande på nämnda tjänst samt om ersättning för den ideella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 20 april 2011, i vilket kommissionen inför Europeiska läkemedelsmyndighetens styrelse lade fram en förteckning över sökande som valts ut av kommittén för det förberedande urvalet och bekräftats av den rådgivande tillsättningskommittén, ogiltigförklaras.

Beslutet från Europeiska läkemedelsmyndighetens styrelse av den 6 oktober 2011 om tillsättning av verkställande direktör ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Emil Hristovs rättegångskostnader med hälften vardera.

____________

(1 ) EUT C 184, 23.6.2012, s. 21.