Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE (második tanács)

2016. július 20.

F‑4/12. DEP. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy:      A 2013. május 14‑i Marcuccio kontra Bizottság ítélethez (F‑4/12, EU:F:2013:61) kapcsolódóan az Európai Bizottság által költségek megállapítása iránt benyújtott kérelem.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék az F‑4/12. sz. ügyben Luigi Marcuccio által az Európai Bizottságnak megtérítendő költségek teljes összegét 1500 euróban állapítja meg. Az 1. pontban említett összeget a jelen végzés közlésétől a megfizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan késedelmi kamat terheli, amelynek mértéke az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveleteknél a fizetés esedékességének hónapjának első napján alkalmazott kamatláb három és fél százalékponttal növelt mértéke alapján számítandó ki.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – A kérelmező által benyújtandó konkrét adatokon vagy azok hiányában az uniós bíróság méltányos mérlegelésén alapuló költségmegállapítás – Az ügyvéd díjazásának átalány jellege – A bíróság mérlegelési jogkörére gyakorolt hatás hiánya

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 105. cikk, c) pont)

Annak érdekében, hogy meg lehessen ítélni az eljárással kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek szükségszerű jellegét, pontos adatokat kell adnia a kérelmezőnek. Hasonlóképpen a díjazás átalány jellege sem befolyásolja a Közszolgálati Törvényszéket a költségek címén megtérítendő összeg megállapításában, mivel a bíróság az állandó ítélkezési gyakorlatában kialakult kritériumokra és meghatározott, a felek által benyújtandó konkrét adatokra támaszkodik. Bár az ilyen adatok hiánya nem képezi akadályát annak, hogy a Közszolgálati Törvényszék méltányos mérlegelés alapján állapítsa meg a megtérítendő költségek összegét, ugyanakkor szükségszerűen szigorúan kell értékelnie a kérelmező követeléseit.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: 2004. február 17‑i DAI kontra ARAP és társai végzés, C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, 23. pont;

Az Európai Unió Törvényszéke: 2011. március 31‑i Tetra Laval kontra Bizottság végzés, T‑5/02 DEP és T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, 68.pont; 2013. május 28‑i Marcuccio kontra Bizottság ítélet, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, 16. pont.