Language of document : ECLI:EU:C:2012:573

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF

14 september 2012 (*)

„Doorhaling”

In zaak C‑88/12,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Rechtbank Roermond (Nederland) bij beslissing van 7 februari 2012, ingekomen bij het Hof op 20 februari 2012, in de strafzaak tegen

Jibril Jaoo,

geeft

DE PRESIDENT VAN HET HOF,

advocaat-generaal E. Sharpston gehoord,

de navolgende

Beschikking

1        Bij brief van 20 juli 2012 heeft de griffie van het Hof een afschrift van het arrest van 19 juli 2012 in de zaak C‑278/12 PPU, Adil (nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), aan de verwijzende rechterlijke instantie gezonden met het verzoek om aan te geven of zij, gelet op dit arrest, haar prejudiciële verzoek wenste te handhaven.

2        Bij brief van 24 augustus 2012, ingekomen ter griffie van het Hof op 27 augustus 2012, heeft de Rechtbank Roermond het Hof ervan in kennis gesteld dat zij haar prejudiciële verwijzing niet wenste te handhaven.

3        In die omstandigheden dient de doorhaling van deze zaak in het register van het Hof te worden gelast.

4        Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De president van het Hof beschikt:

Zaak C‑88/12 wordt doorgehaald in het register van het Hof.

Luxemburg, 14 september 2012.

De griffier

 

      De president

A. Calot Escobar

 

      V. Skouris


* Procestaal: Nederlands.