Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.3.2017 – SNCM v. komissio

(Asia T-454/13)1

(Valtiontuet – Meriliikenteen kabotaasi – Tuet, jotka Ranska on myöntänyt Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) -yhtiölle ja Compagnie Méridionale de Navigation -yhtiölle – Yleistä taloudellista etua koskeva palvelu – Korvaus, joka maksetaan peruspalvelun lisäksi suoritettavasta palvelusta, jolla katetaan turistikauden kiireisimmät ajanjaksot – Päätös, jolla tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi – Valtiontuen käsite – Etu – Tuomio Altmark – Tuen suuruuden määrittäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Ranska) (edustajat: aluksi asianajajat A. Winckler, F. C. Laprévote, J.-P. Mignard ja S. Mabile, sitten A. Winckler ja F. C. Laprévote, ja lopuksi F.-C. Laprévote ja C. Froitzheim)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Afonso ja B. Stromsky)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Ranska) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota valtiontuesta SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), jota Ranska on myöntänyt Société Nationale Corse Méditerranée -yhtiölle ja Compagnie Méridionale de Navigation -yhtiölle, 2.5.2013 tehty komission päätös 2013/435/EU (EUVL 2013, L 220, s. 20)

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Corsica Ferries France SAS:n oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 325, 9.11.2013.