Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2017 – SNCM/Comisia

(Cauza T-454/13)1

[„Ajutoare de stat – Cabotaj maritim – Ajutoare puse în aplicare de Franța în favoarea Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) și a Compagnie méridionale de navigation – Serviciu de interes economic general – Compensații pentru un serviciu complementar serviciului de bază destinat să acopere perioadele de vârf în sezonul turistic – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă – Noțiunea de ajutor de stat – Avantaj – Hotărârea Altmark – Determinarea cuantumului ajutorului”]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsilia, Franța) (reprezentanți: inițial A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard și S. Mabile, ulterior A. Winckler și F.-C. Laprévote și în cele din urmă F.-C. Laprévote și C. Froitzheim, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Afonso și B. Stromsky, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Franța) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se urmărește anularea Deciziei 2013/435/UE a Comisiei din 2 mai 2013 privind ajutorul de stat SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de Franța în favoarea Société nationale Corse Méditerranée și a Compagnie méridionale de navigation (JO 2013, L 220, p. 20)

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Comisia Europeană și de Corsica Ferries France SAS.

____________

1     JO C 325, 9.11.2013.