Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgien) den 27. maj 2021 – The Escape Center BVBA mod Belgische Staat

(Sag C-330/21)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Parter i hovedsagen

Sagsøger: The Escape Center BVBA

Sagsøgt: Belgische Staat

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 98, stk. 2, i direktiv 2006/112 1 i forbindelse med bilag III, nr. 14), til dette direktiv fortolkes således, at adgang til brug af sportsfaciliteter kun er omfattet af den lave momssats, såfremt der herved ikke finder nogen individuel vejledning eller gruppevejledning sted?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).