Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) 27. mail 2021 – The Escape Center BVBA versus Belgische Staat

(kohtuasi C-330/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: The Escape Center BVBA

Vastustaja: Belgische Staat

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2006/1121 artikli 98 lõiget 2 koosmõjus sama direktiivi III lisa punktiga 14 tuleb tõlgendada nii, et spordirajatiste kasutamine kuulub vähendatud käibemaksumäära kohaldamisalasse ainult siis, kui seejuures ei toimu personaal- ega rühmatreeningut?

____________

1     Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).