Language of document :

2021 m. gegužės 21 d. Ryanair DAC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-379/20 Ryanair / Komisija (SAS, Švedija; Covid-19)

(Byla C-320/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Ryanair DAC, atstovaujama avocats E. Vahida ir F.-C. Laprévote, abogado S. Rating, dikigoros I.-G. Metaxas-Maranghidis ir avocate V. Blanc

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Prancūzijos Respublika, Švedijos Karalystė, SAS AB

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

remiantis SESV 263 ir 264 straipsniais pripažinti, kad 2020 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimas C(2020) 2784 final dėl valstybės pagalbos SA.57061 (2020/N) – Švedija – COVID–19 protrūkio padarytos žalos Scandinavian Airlines atlyginimas yra negaliojantis; ir

nurodyti Komisijai padengti savo ir Ryanair bylinėjimosi išlaidas, o pirmojoje instancijoje ir šioje apeliacinėje instancijoje įstojusioms į bylą šalims (jeigu yra) – padengti savo pačių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama skundą apeliantė remiasi šešiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, atmetęs apeliantės teiginį, kad Komisija pažeidė reikalavimą, jog pagal SESV 107 straipsnio 2 dalies b punktą suteikta pagalba negali būti skirta atitaisyti tik vieno nukentėjusio asmens patirtą žalą.

Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir akivaizdžiai iškraipė faktus dėl SESV 107 straipsnio 2 dalies b punkto ir proporcingumo principo taikymo, kiek tai susiję su COVID–19 pandemijos padaryta žala SAS AB.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, atmetęs apeliantės teiginį, kad nediskriminavimo principas buvo nepagrįstai pažeistas.

Ketvirtasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir akivaizdžiai iškraipė faktus, atmetęs apeliantės teiginį dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas pažeidimo.

Penktasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir akivaizdžiai iškraipė faktus dėl to, kad nebuvo pradėta oficiali tyrimo procedūra.

Šeštasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir akivaizdžiai iškraipė faktus dėl motyvų nenurodymo.

____________