Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Městský soud v Praze (Tšekki) on esittänyt 30.7.2018 – CS ym. v. České aerolinie a.s.

(asia C-502/18)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Městský soud v Praze

Pääasian asianosaiset

Kantajat: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Vastaaja: České aerolinie a.s.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 3 artiklan 5 kohdan toisen virkkeen mukaisesti yhteisön lentoliikenteen harjoittaja velvollinen hyvittämään matkustajalle syntyneen vahingon silloin, kun yhteisön lentoliikenteen harjoittaja oli suorittanut sopimuksen tehneenä lentoliikenteen harjoittajana lennon ensimmäisen osuuden ja tehnyt välilaskun kolmannessa maassa sijaitsevalle lentoasemalle, josta lennon toisen osuuden oli suorittanut yhteistunnuksella (code sharing) muu kuin yhteisön lentoliikenteen harjoittaja ja kun lento oli saapunut määräpaikkana olevalle lentoasemalle yli kolme tuntia myöhässä ja lento oli myöhästynyt vasta lennon toisella osuudella?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).