Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Městský soud v Praze (Češka republika) 30. julija 2018 – CS in drugi/České aerolinie a.s.

(Zadeva C-502/18)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Městský soud v Praze

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Tožena stranka: České aerolinie a.s.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali mora prevoznik Skupnosti potnikom plačati odškodnino v skladu s členom 3(5), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 261/20041 [Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91], če je prevoznik Skupnosti kot pogodbeni letalski prevoznik izvedel prvi del leta s postankom na letališču v tretji državi, iz katere je v skladu s pogodbo o letih pod isto oznako letalski prevoznik, ki ni letalski prevoznik Skupnosti, izvedel drugi del leta, pri čemer je prišlo do več kot triurne zamude pri prihodu na letališče v končnem namembnem kraju, ki je nastala izključno v drugem delu leta?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).