Language of document :

Tožba, vložena 27. novembra 2013 – ZZ proti ENISI

(Zadeva F-112/13)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: V. Christianos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe izvršnega direktorja ENISE o odpovedi pogodbe tožeče stranke o zaposlitvi za nedoločen čas.

Predlogi tožeče stranke

odločba, s katero je bila z molkom organa zavrnjena upravna pritožba tožeče stranke, in vsi predhodni nezakoniti akti, vključno z aktom ENISE o odpustitvi tožeče stranke, naj se razglasijo za nične;tožeči stranki naj se plača 50.000 EUR odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela;ENISI naj se naloži plačilo stroškov.