Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 16. srpnja 2014. – Klar i Fernandez Fernandez protiv Komisije

(Predmet F-114/13)1

(Javna služba – Odbor osoblja Komisije – Središnji odbor – Imenovanje članova iz lokalnih ogranaka u Luxembourgu u središnji odbor za osoblje – Opoziv od strane lokalnog odbora jednog od njegovih punopravnih članova u središnjem odboru – Nepriznavanje tijela za imenovanja zakonitosti odluke o opozivu – Pravni interes – Nepoštivanje predsudskog postupka – Nepravodobnost žalbe – Očita nedopuštenost)

Jezik postupka:francuski

Stranke

Tužitelji: Robert Klar (Grevenmacher, Luksemburg) i Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luksemburg) (zastupnici: A. Salerno i B. Cortese, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i C. Ehrbar, agenti)PredmetZahtjev za poništenje odluke tijela ovlaštenog za imenovanja koje je odbilo priznati zakonitost odluke lokalnog odbora za osoblje u Luxembourgu o opozivu mandata koji je dan mandataru za zastupanje u središnjem odboru za osoblje Komisije.Izreka rješenja Tužba se odbija kao očito nedopuštena. R. Klar i F. Fernandez Fernandez snose svoje troškove te im se nalaže snošenje troškova Europske komisije.