Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 iulie 2014 - Klar și Fernandez Fernandez/Comisia

(Cauza F-114/13)1

(Funcție publică – Comitetul pentru personal al Comisiei – Comitetul central – Desemnarea membrilor secțiunii locale din Luxemburg în comitetul central pentru personal – Revocare de către secțiunea locală a unuia dintre membrii săi titulari în comitetul central – Refuzul AIPN de recunoaștere a legalității deciziei de revocare – Interesul de a exercita acţiunea – Nerespectarea procedurii precontencioase – Caracter tardiv al reclamației – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Robert Klar (Grevenmacher, Luxemburg) și Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxemburg) (reprezentanți: A. Salerno și B. Cortese, avocați)Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Ehrbar, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei autorității împuternicite să facă numiri prin care se refuză recunoașterea legalității deciziei comitetului local pentru personal din Luxemburg de revocare a mandatului conferit unui mandatar pentru a-l reprezenta în cadrul comitetului central pentru personal al Comisiei.DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnii Klar și Fernandez Fernandez suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați la plata

cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

____________

1 JO C 52, 22.2.2

014, p. 5