Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 4. septembra 2014 – Prigent proti Komisiji

(Zadeva F-111/13)1

(Javni uslužbenci – Javni natečaj – Obvestilo o javnih natečajih EPSO/AD/230/12 (AD 5) in EPSO/AD/231/12 (AD 7) – Pogoji za upravičenost v zvezi s poklicnimi izkušnjami za javni natečaj EPSO/AD/231/12 (AD 7), ki niso izpolnjeni – Prerazporeditev na javni natečaj EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Uvrstitev na rezervni seznam javnega natečaja EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Pravni interes – Prepozna pritožba – Zahteva za naknadno ponovno preučitev)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Oliver Prigent (Fentange, Luksemburg) (zastopnik: F. Moyse, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe EPSO o nepripustitvi tožeče stranke k izbirnem natečaju EPSO/AD/231/12 (AD7) in o prerazvrstitvi k izbirnemu natečaju EPSO/AD/230/12 (AD5) in, po drugi strani, odločbe o uvrstitvi na prej navedeni rezervni seznam izbirnega postopka za AD5 in dodelitev nadomestila skupaj z zamudnimi obresti za domnevno utrpljeno nepremoženjsko škodo.Izrek1.    Tožba se zavrže, v delu kot očitno nedopustna, in zavrne v delu kot očitno neutemeljena. 2.    O. Prigent nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.