Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 29 april 2015 – Dimitriou mot ENISA

(Mål F-112/13)1

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 85, 22/03/2014, p. 26